Artykuły na temat: "budżet"

Tworzenie przez radę nowej rezerwy celowej w toku wykonywania budżetu niemożliwe

28 października 2020 r.

Czy rada gminy może przyjąć uchwałę zmieniającą budżet przez utworzenie rezerwy celowej na inwestycje (dział 758, rozdział 75814, paragraf 6800)? Radni chcą zabezpieczyć środki (w trudnym budżecie w czasie COVID-19) na możliwe pilne roboty drogowe, które mają być rozpoczęte przed sezonom zimowym – w listopadzie-grudniu. Czy może ewentualnie zrobić to wójt gminy na podstawie tarczy antykryzysowej?

Sejmowe komisje pozytywnie o projekcie budżetu oświaty w 2021 r.

22 października 2020 r.

Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowały w czwartek projekt budżetu państwa na 2021 r. w częściach dotyczącej subwencji oświatowej, budżetach wojewodów na oświatę i rezerw celowych.

2:0 dla Polski w sprawie podatku handlowego

19 października 2020 r.

Polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa europejskiego – stwierdził najpierw Sąd UE, a teraz rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ostateczne zdanie w tej sprawie należy do samego TSUE.

Poradnia podatkowa dla jednostek budżetowych z 14 października

14 października 2020 r.

Czy jednostka budżetowa świadcząca usługi najmu może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT? Czy można nie pobrać podatku u źródła od wynagrodzenia wypłaconego w Polsce zagranicznemu członkowi jury?Jak dokumentować świadczenie usług przez spółkę komunalną na rzecz gminy, która jest jej wyłącznym udziałowcem?Czy wniesienie gruntu aportem niepieniężnym do gminnej spółki jest opodatkowane VAT?Jak opodatkować przeniesienie własności nieruchomości zamiast wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie?

Poradnia z rachunkowości, klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej

14 października 2020 r.

Czy w sprawozdaniu Rb-27S wykazywać kwoty umorzonych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?Jaki paragraf klasyfikacji dla wydatków związanych z systemem ogrzewania?Gdzie wykazać saldo konta 240 „Pozostałe rozrachunki”?W jakiej pozycji sprawozdania Rb-N wpisać płatności ratalne wynikające ze sprzedaży nieruchomości przez gminę?Jakie sprawozdanie dla należności z tytułu kosztów upomnień?

„Futurus” czy „adventus”? Wybór należy do firmy

9 października 2020 r.

Galę uświetniło wystąpienie dr. Johna Scherera, światowej sławy eksperta w dziedzinie przywództwa i rozwoju w organizacji. Mówił o tym, że pandemia to doskonała okazja do zmian, bo – używając języka Kurta Lewina – odmroziła stare dogmaty. – Teraz jest czas na zmiany – dopóki nowy porządek znów nie zamarznie na kilkanaście lat – stwierdził.

Sejm rozpoczął posiedzenie. Zajmie się projektem budżetu państwa na 2021 rok

7 października 2020 r.

Sejm w środę, po godz. 10 rozpoczął jednodniowe posiedzenie. W porządku obrad jest projekt ustawy budżetowej na 2021 r. oraz nowela tegorocznego budżetu, która zakłada deficyt na poziomie prawie 110 mld zł. W projekcie przyszłorocznego budżetu założono, że deficyt sięgnie ponad 80 mld zł.