Jakich zmian w szkolnictwie wyższym chce Jarosław Gowin?

Oto najważniejsze założenia reformy Gowina.