statystyki

Prawo

sądownictwo polubowne

wróć do działu: Prawo »

Istota sądownictwa polubownego sprowadza się do tego, że strony stosunku cywilnoprawnego zawierają pomiędzy sobą umowę (zapis na sąd polubowny), że istniejący lub w przyszłości mogący zaistnieć między nimi spór z określonego stosunku prawnego będzie rozstrzygnięty przez sąd ustanowiony przez strony.
W Polsce można powoływać sądy polubowne dla poszczególnych spraw, istnieją także stałe sądy polubowne, np. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Anna Stykowska-Sikora

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty