Skrytykowało go biuro analiz Sądu Najwyższego, wytykając wadliwą technikę legislacyjną, wybiórcze podejście do poruszonej kwestii oraz brak ogólnego założenia zmian.

Katarzyna Lubnauer mówiła w radiowej Trójce, że jej klub skupił się na części ustawy i stąd krytyka prawników. Nowoczesna zgłosiła również projekty dotyczące ciszy wyborczej i ograniczenia finansowania partii politycznych i ich działalności marketingowej.