Zdaniem ekonomisty Aleksandra Łaszka związany z tym problem finansów państwa ujawni się za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Według niego Trybunał Konstytucyjny skoncentrował się na krótkookresowych skutkach, nie myśląc o przyszłości. Aleksander Łaszek twierdzi, że rząd, ukrywając zobowiązania w ZUS-ie, nie zmniejszył przyszłych długów, ale zwiększył możliwość zadłużenia obecnie. Według rozmówcy IAR koszty takiego działania poniosą przyszłe pokolenia.

Przedstawiciel FOR dodał, że decyzja sędziów jest też niekorzystna dla przyszłych emerytów. Tracą oni możliwość zróżnicowania przyszłej emerytury i mogą liczyć tylko na świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sędziowie uznali, że niezgodny z ustawą zasadniczą jest zakaz reklamowania Otwartych Funduszy Emerytalnych. OFE powołał rząd Jerzego Buzka. Od kwietnia ubiegłego roku Polacy mogą wybrać, gdzie trafi część ich składki emerytalnej.