- Z perspektywy blisko 30 lat jest to najcięższy grzech transformacji ustrojowej. To zaniechanie szczególnie dotkliwe stało się dla Warszawy. Na tej sali jestem osobą najbardziej zainteresowaną wyjaśnieniem tej kwestii - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, która zaproponowała Radzie Warszawy powołanie komisji ws. reprywatyzacji. Wystąpienie prezydent Warszawy na posiedzeniu rady było często przerywane okrzykami przez zgromadzonych mieszkańców i aktywistów. Po jego zakończeniu część z nich rzucała na salę obrad kolorowe piłeczki, na których napisane były adresy różnych stołecznych nieruchomości.
Reklama