Rodzice i pracownicy żłobków protestują przeciwko nowej ustawie żłobkowej. Nowe zapisy przewidują m.in. wsparcie rodzin i objęcie większej ilości dzieci opieką w żłobkach. W praktyce oznacza to, że na jedną opiekunkę będzie przypadać więcej dzieci. Jak zapewniła minister edukacji Elżbieta Rafalska projekt ustawy jest nadal konsultowany. Jednak zdaniem samych pracowników żłobków i rodziców - poziom opieki drastycznie się obniży. - Nie ma naszej zgody, żeby poprawiać rządowe statystyki kosztem bezpieczeństwa, zdrowia i komfortu dzieci - mówiła Iga Kazimierczyk z fundacji "Przestrzeń dla edukacji".
Opiekunki mówiły tez o potrzebie traktowania ich na równi z nauczycielami z przedszkoli. - Jesteśmy wykształcone. Wiele z nas ma długoletni staż pracy - mówiła Agata Bartosik z Organizacji Zakładowych Związków Zawodowych Pracowników Żłobków w Polsce.

Reklama