Premier Beata Szydło po tygodniu od wypadku z udziałem wiozącej ją kolumny BOR w Oświęcimiu opuściła Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. W krótkim wystąpieniu podziękowała opiekującym się nią lekarzom oraz wszystkim, którzy udzielali jej wsparcia w okresie rekonwalescencji. Jak zapowiedziała, do czasu najbliższego posiedzenia rządu, które odbędzie się we wtorek (21.01), pozostanie w Warszawie.