Premier Donald Tusk rozmawiał w piątek telefonicznie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen; tematem były nowe propozycje KE, które zakładają m.in. zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolników w UE oraz zapewnienie im większej elastyczności w zakresie spełniania określonych warunków środowiskowych. Kolejna propozycja zmieni obowiązek rolników dotyczący nieuprawiania roślin na części ich gruntów. Obecny obowiązek zostanie przekształcony w system zachęt.

"Rolnicy borykają się z rosnącą niepewnością, w szczególności spowodowaną wydarzeniami geopolitycznymi, takimi jak wojna Rosji przeciw Ukrainie. W obecnym kontekście musimy w dalszym ciągu wspierać rolników. Głównym celem tych wniosków ustawodawczych jest dalsze zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolników w UE oraz zapewnienie rolnikom i państwom członkowskim większej elastyczności w zakresie spełniania określonych warunków środowiskowych, bez zmniejszania ogólnego poziomu ambicji, jeśli chodzi o cele w zakresie ochrony środowiska i klimatu określone we wspólnej polityce rolnej UE. Dzięki proponowanym zmianom możliwe będzie stosowanie niektórych norm w sposób bardziej dostosowany do codziennych realiów, z którymi borykają się rolnicy w terenie" - poinformowała KE.

Zwolnienia małych gospodarstw z kontroli i kar

Nowe propozycje przewidują "zwolnienia małych gospodarstw poniżej 10 ha z kontroli i kar związanych z wymogami warunkowości". "Będzie to miało realny i natychmiastowy wpływ na wiele małych gospodarstw w Polsce i Unii Europejskiej" - podkreśliła KE.

Nieuprawianie roślin na części gruntów

Kolejna propozycja zmieni obowiązek rolników dotyczący nieuprawiania roślin na części ich gruntów. Obecny obowiązek zostanie przekształcony w system zachęt. Będzie to stosowane z mocą wsteczną, od początku 2024 r. W praktyce oznaczałoby to zachęcanie rolników do utrzymywania obszarów nieprodukcyjnych, jednak bez obawy o utratę dochodów, jeśli nie są w stanie tego zrobić.

Poprawa sytuacji na rynku zbóż

Propozycje Komisji - jak podała KE - są bezpośrednią odpowiedzią na prośby organizacji rolników z Polski i zagranicy. Tusk i Von der Leyen omówili także dalsze działania mające na celu poprawę sytuacji na rynku zbóż oraz kwestię importu zboża z Rosji.

W tym kontekście Komisja Europejska ocenia możliwość wprowadzenia ograniczeń w imporcie produktów rolnych z Rosji do Unii Europejskiej i wkrótce przedstawi wniosek w tej sprawie.