Europosłowie zatwierdzili decyzję Rady Europejskiej, by w nowej kadencji zwiększyć liczbę mandatów w Parlamencie Europejskim z 705 do 720.

Wniosek Rady Europejskiej opiera się na sprawozdaniu PE z czerwca 2023 roku, które zapoczątkowało proces wynikający ze zmian demograficznych w UE od czasu wyborów w 2019 roku. Po jednym dodatkowym mandacie otrzymały Belgia, Dania, Irlandia, Łotwa, Austria, Polska, Finlandia, Słowacja i Słowenia, a po dwa dodatkowe mandaty - Hiszpania, Francja i Holandia.

Europarlament podjął decyzję 515 głosami za, przy 74 przeciw i 44 głosach wstrzymujących się. W nadchodzących wyborach europejskich, 6–9 czerwca 2024 roku, uwzględniona zostanie nowa liczba mandatów poselskich.

Podczas debaty poprzedzającej głosowanie europosłowie skrytykowali próbę wywierania przez Radę Europejską wpływu na PE w zakresie jego kompetencji budżetowych i przypomnieli o niezależności europarlamentu. Współsprawozdawcy wyrazili ubolewanie, że Rada Europejska nie poinformowała natychmiast PE o zamiarze odejścia od pierwotnego wniosku, zarówno pod względem ogólnej liczby miejsc, jak i przepisów dotyczących ogólnoeuropejskiego okręgu wyborczego.

Przed każdymi wyborami skład PE podlega ocenie zgodnie z zasadami określonymi w traktatach - tj. liczba posłów nie przekracza 750, nie licząc przewodniczącego, reprezentacja obywateli ma charakter degresywnie proporcjonalny i na każde państwo członkowskie przypada nie mniej niż sześć i nie więcej niż 96 mandatów - oraz w oparciu o najnowsze dane demograficzne.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ ap/