Komisja Europejska przyjęła trzeci roczny program prac w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO), w ramach którego przeznaczono 1,2 mld euro na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie obronności.

EFO ma pomóc zmniejszyć rozdrobnienie inwestycji w ramach europejskiego systemu rozwoju zdolności obronnych. Będzie również służył zwiększeniu konkurencyjności przemysłu. Wraz z przyjęciem tego programu inwestycje Komisji w tej dziedzinie wyniosą ponad 3 mld euro (od rozpoczęcia stosowania rozporządzenia w sprawie EFO w maju 2021 r.).

Program prac na 2023 r. będzie wspierać sztandarowe projekty w kluczowych dziedzinach, takich jak orientacja sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej w celu zwalczania pocisków supersonicznych oraz – w domenie morskiej – opracowanie prototypu europejskiej korwety patrolowej (EPC). Oczekuje się, że zaproszenia do składania wniosków zostaną otwarte 15 czerwca 2023 r., a termin składania wniosków upłynie 22 listopada 2023 r.

"Zaproszenia do składania wniosków przygotują grunt pod rozwój systemów myśliwców nowej generacji, czołgów podstawowych, europejskich zdolności pośredniego wsparcia ogniowego, a także strategicznego transportu lotniczego ładunków ponadnormatywnych, co stanowi podstawowy potencjał szybkiego wsparcia misji na całym świecie. We wszystkich dziedzinach wspierane będą również specjalne rozwiązania w zakresie sprzętu dla energooszczędnych systemów sztucznej inteligencji (AI)" - podała KE.

Finansowanie przeznaczone dla MŚP i organizacji badawczych w zaproszeniach do składania wniosków zwiększono o 50 proc. w porównaniu z 2022 r., zapewniając większe wsparcie małym i średnim przedsiębiorstwom sektora obronności.

Ponadto program prac EFO na 2023 r. zapewnia ciągłość finansowania niektórych ważnych projektów rozpoczętych w ramach poprzednich zaproszeń do składania wniosków do EFO, a także dwóch poprzednich programów EFO.

Europejski Fundusz Obronny (EFO) jest instrumentem UE mającym wspierać badania i rozwój oraz współpracę w dziedzinie obronności. Stanowi uzupełnienie wysiłków państw członkowskich, promując współpracę między przedsiębiorstwami różnej wielkości i podmiotami badawczymi w całej UE i Norwegii (będącej krajem stowarzyszonym).

EFO dysponuje budżetem w wysokości 7,953 mld euro na lata 2021–2027.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ mms/