Bank Światowy ogłosił w piątek utworzenie wielodonorowego funduszu powierniczego, którego celem jest wsparcie rządu Ukrainy.

Wśród ofiarodawców Funduszu Powierniczego na rzecz Pomocy Humanitarnej, Odbudowy i Reform na Ukrainie (URTF) znalazły się Szwajcaria, Austria, Islandia, Litwa, Holandia, Norwegia i Szwecja, które przekazały początkowo 250 mln dolarów. Kanada i Japonia również zadeklarowały wsparcie dla URTF. Oczekuje się, że do grupy darczyńców dołączą inne kraje.

"Wyniszczające straty ludzkie i ekonomiczne, spowodowane przez tę wojnę, narastają z każdym dniem" - powiedziała Anna Bjerde, wiceprezes Banku Światowego ds. Europy i Azji Środkowej, oraz dodała, że, "efektywne i skoordynowane wsparcie darczyńców dla rządu i narodu Ukrainy są krytyczne dla ukraińskiej naprawy, odbudowy i wysiłków reformatorskich".

Fundusz zapewni koordynację finansowania i mechanizm wsparcia, aby pomóc rządowi ukraińskiemu w utrzymaniu zdolności administracyjnych, świadczeniu usług, przeprowadzeniu działań pomocowych oraz zaplanowaniu i wdrożeniu programu odbudowy i reform na Ukrainie. Fundusz zapewni również środki na kluczowe prace doradcze i analityczne w zakresie pomocy i odbudowy - poinformował bank.

Władze banku zaznaczyły, że niepewność wynikająca z wojny wymaga od partnerów Ukrainy przyjęcia długoterminowego podejścia do wspierania wysiłków na rzecz odbudowy i odnowy. Wskazano, że dodatkowe potencjalne wstrząsy, takie jak katastrofy związane z klimatem, epidemie chorób zakaźnych, pandemie mogą przyczynić się do wzrostu potrzeb.

Do tej pory Bank Światowy uruchomił 18 mld dolarów w ramach finansowania kryzysowego dla ludności Ukrainy. Ponad 13 mld dolarów zostało już wypłacone.(PAP)

mma/ mal/