Komisja Europejska zatwierdziła w poniedziałek pozytywną ocenę wniosku Bułgarii o płatność w wysokości 1,37 mld euro dotacji w ramach Funduszu Odbudowy.

31 sierpnia Bułgaria przedłożyła KE wniosek o płatność w oparciu o osiągnięcie 22 celów zawartych w jej Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Cele te obejmują reformy i inwestycje w obszarach edukacji, przemysłu, neutralności klimatycznej, łączności cyfrowej, zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa drogowego, wymiaru sprawiedliwości, przeciwdziałania praniu pieniędzy, opieki zdrowotnej.

Wraz z wnioskiem władze bułgarskie dostarczyły szczegółowe i wyczerpujące dowody wykazujące realizację 22 etapów. Komisja dokładnie oceniła te informacje przed przedstawieniem pozytywnej oceny wniosku o płatność.

Bułgarski plan naprawy i odporności opiewa na 5,7 mld euro. Płatności w ramach Funduszu Odbudowy są oparte na wynikach i są uzależnione od realizacji przez państwa członkowskie inwestycji i reform określonych w ich KPO.

Łukasz Osiński (PAP)

luo/ akl/