„Przyszły rok budżetowy będzie trudny. Naszym priorytetem jest, to oczywiste, bezpieczeństwo i obrona. Na obronę przeznaczymy ponad bilion hrywien” – napisał przewodniczący Rady Rusłan Stefanczuk. Wydatki na armię wyniosą niemal połowę wszystkich wydatków budżetu.

Deficyt budżetu wyniesie 20,6 proc. PKB. Jak wskazał deputowany Jarosław Żełezniak, jest to równowartość 38 mld dolarów.

Władze Ukrainy liczą na sfinansowanie deficytu dzięki wsparciu zachodnich partnerów – przede wszystkim UE, USA i MFW.

Reklama

W ustawie budżetowej prognozowany wzrost PKB w 2023 r. to 3,2 proc. Inflacja jest prognozowana na poziomie 28 proc.

Prognozowany na na koniec 2023 r. kurs hrywny w stosunku do dolara to 45,8. Średnioroczny kurs prognozowany jest na poziomie 42,2 hrywny za 1 dolara.

just/ mal/