Agresja jednego kraju przeciwko drugiemu jest niezgodna z Kartą Narodów Zjednoczonych, powiedział w poniedziałek przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ węgierski dyplomata Csaba Keresi, podczas sesji nadzwyczajnej rozpatrującej projekt rezolucji osądzającej rosyjskie pseudoreferenda na terytorium Ukrainy.

Najeżdżanie sąsiada jest nielegalne” – zauważył przewodniczący Zgromadzenia - Artykuł 4 Karty Narodów Zjednoczonych stanowi, że wszyscy członkowie muszą powstrzymywać się w stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub jej użycia wbrew integralności terytorialnej lub niezależności politycznej jakiegokolwiek państwa. I oczywiście zajmowanie terytoriów innych krajów siłą jest nielegalne”.

Keresi, cytując sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, podkreślił, że referendów w okupowanych regionach nie można nazwać prawdziwym przejawem woli ludu.

Powiedział, że trzeba powstrzymać działania wojenne między Rosją a Ukrainą. Jednocześnie podkreślił, że Zgromadzenie Ogólne w rezolucji przyjętej 2 marca 2022 r. wymaga od Federacji Rosyjskiej wycofania wojsk z terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Jaka jest alternatywa? powiedział Keresi. - Świat bez ogólnych zasad, świat bez pokoju, świat bez przyszłości? Musimy dostosować go do wartości, zasad i celów Karty”.

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego podkreślił także niedopuszczalność gróźb bronią jądrową: „Jeśli chodzi o kwestie nuklearne, wszelkie nieodpowiedzialne działania lub oświadczenia są niedopuszczalne, a wszelkie groźby użycia broni jądrowej muszą być powszechnie potępione” – powiedział.

Głosowanie nad projektem rezolucji w sprawie nieuznawania pseudoreferendów na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy ma nastąpić w środę, 12 października.(PAP)