Brytyjski rząd ogłosił w środę pakiet wsparcia dla przedsiębiorstw w związku z wysokimi kosztami energii; w ramach pakietu przez pół roku - począwszy od 1 października - będzie pokrywał niemal połowę ich rachunków za energię elektryczną i gaz.

Zgodnie z tym planem wprowadzona zostanie maksymalna stawka cen hurtowych dla wszystkich odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi, a więc oprócz firm także szkół, szpitali czy organizacji charytatywnych; stawka ta prawdopodobnie wyniesie 211 funtów za MWh w przypadku energii elektrycznej i 75 funtów za MWh w przypadku gazu. Różnica pomiędzy tymi cenami a cenami rynkowymi zostanie pokryta z budżetu państwa.

Według cenionej firmy analitycznej Cornwall Insight, która zajmuje się rynkiem energii, będzie to oznaczać dla firm zniżkę w wysokości ok. 45 proc. w stosunku do hurtowych cen energii na koniec ubiegłego tygodnia. Szacuje ona także, że koszt tego wsparcia sięgnie 25 mld funtów.

Program wsparcia jest przewidziany na pół roku, ale po trzech miesiącach dokonany zostanie przegląd w celu oceny, czy poszczególne sektory potrzebują bardziej ukierunkowanego lub wydłużonego wsparcia.

"Wiemy, że firmy są bardzo zaniepokojone wysokością swoich rachunków za energię, dlatego wprowadzamy program dla biznesu, który będzie ekwiwalentem programu dla gospodarstw domowych, aby zapewnić, że firmy będą w stanie przetrwać zimę" - oświadczyła premier Liz Truss.

Dwa tygodnie temu ogłosiła ona program wsparcia dla gospodarstw domowych, zgodnie z którym przez dwa lata maksymalny poziom rachunków za energię w przypadku typowego zużycia nie będzie przekraczał 2500 funtów rocznie. Po podwyżce stawek od 1 października rachunki dla odbiorców indywidualnych w przypadku typowego zużycia miały wzrosnąć do ponad 3500 funtów rocznie, a prognozy mówiły, że w przyszłym roku mogłoby to być nawet ponad 6000 funtów. Koszt wsparcia dla odbiorców indywidualnych szacowany jest na 150 mld funtów, zostanie to sfinansowane poprzez zwiększenie zadłużenia kraju. (PAP)