Parlament Europejski zatwierdził w czwartek przekazanie Ukrainie 5 mld euro w charakterze pożyczki. To druga transza pomocy makrofinansowej o łącznej wartości 9 mld euro.

5 miliardów euro pożyczki dla Ukrainy poparli w ubiegłym tygodniu ministrowie finansów krajów UE. Te środki mają jej pomóc w utrzymaniu szkół, szpitali i innych instytucji państwowych podczas wojny z Rosją.

Środki zostaną udostępnione Ukrainie w formie długoterminowych pożyczek na korzystnych warunkach. Jako kolejny wyraz solidarności, budżet UE pokryje koszty odsetek i opłaty administracyjne związane z pożyczkami. Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich pożyczek pomocy makrofinansowej, Komisja Europejska zdobędzie środki na międzynarodowych rynkach kapitałowych i przekaże na tych samych warunkach Ukrainie.

Pożyczki dla Ukrainy będą zabezpieczone gwarancjami udzielonymi przez państwa członkowskie UE, które uzupełnią rezerwy dostępne z unijnego budżetu. Pożyczki będą w pełni zabezpieczone na 70 proc. ich wartości. Po zatwierdzeniu nowej transzy pomocy przez PE i Radę, KE ma szybko wypłacić Ukrainie 5 miliardów euro. (PAP)