Mer Ihor Sapożko oświadczył, że w wyniku ataku może dojść do problemów z dostawami energii elektrycznej i wody.

https://t.me/Igor_Sapozhko/1225 (PAP)

just/ fit/