W komunikacie zamieszczonym na stronie Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego czytamy, że decyzja przewodniczącego KdsPP o przesunięciu terminu ma związek z "wciąż negatywnie oddziałującym wpływem wirusa COVID-19 na życie społeczne, w tym funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności organizacje pozarządowe, które wyrażały obawy o dotrzymanie terminu 15 lipca na złożenie sprawozdań ze swojej działalności".

Zmiana terminu - czas do 15 października

Jak poinformowano, organizacje pożytku publicznego będą miały czas do 15 października na opublikowanie na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej merytorycznego i finansowego sprawozdania ze swojej działalności w 2021 roku. "Z uwagi na to, że 15 października 2022 roku przypada w sobotę, ostateczny termin zamieszczenia sprawozdań za 2021 rok upływa 17 października 2022 roku (poniedziałek)" - wyjaśniono.

Reklama

Dodano, że "w przypadku organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, termin zamieszczania sprawozdań za 2021 rok nie uległ zmianie, czyli zamieszczają one sprawozdania za 2021 rok do 30 listopada 2022 roku".

W komunikacie podano, że wicepremier prof. Piotr Gliński, przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, podjął taką decyzję na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych". "Rozporządzenie przewodniczącego Komitetu ma związek z kolejną nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 oraz z 2022 r. poz. 561), które przesunęło termin sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych" - napisano.

Przypomniano też, że rozporządzenie przewodniczącego KdsPP z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2022 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 797 i weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 12 kwietnia br. (PAP)

autorka: Daria Porycka

dap/ pat/