Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego (KdsPP) Piotr Gliński przygotował rozporządzenie wydłużające o trzy miesiące, czyli do 17 października br., termin dla organizacji pożytku publicznego na złożenie sprawozdań ze swojej działalności za 2021 r. - poinformował w piątek KdsPP.

W komunikacie zamieszczonym na stronie Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego czytamy, że decyzja przewodniczącego KdsPP o przesunięciu terminu ma związek z "wciąż negatywnie oddziałującym wpływem wirusa COVID-19 na życie społeczne, w tym funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności organizacje pozarządowe, które wyrażały obawy o dotrzymanie terminu 15 lipca na złożenie sprawozdań ze swojej działalności".

Zmiana terminu - czas do 15 października

Jak poinformowano, organizacje pożytku publicznego będą miały czas do 15 października na opublikowanie na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej merytorycznego i finansowego sprawozdania ze swojej działalności w 2021 roku. "Z uwagi na to, że 15 października 2022 roku przypada w sobotę, ostateczny termin zamieszczenia sprawozdań za 2021 rok upływa 17 października 2022 roku (poniedziałek)" - wyjaśniono.

Dodano, że "w przypadku organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, termin zamieszczania sprawozdań za 2021 rok nie uległ zmianie, czyli zamieszczają one sprawozdania za 2021 rok do 30 listopada 2022 roku".

W komunikacie podano, że wicepremier prof. Piotr Gliński, przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, podjął taką decyzję na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych". "Rozporządzenie przewodniczącego Komitetu ma związek z kolejną nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 oraz z 2022 r. poz. 561), które przesunęło termin sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych" - napisano.

Przypomniano też, że rozporządzenie przewodniczącego KdsPP z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2022 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 797 i weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 12 kwietnia br. (PAP)

autorka: Daria Porycka

dap/ pat/