Ustawa, która została przyjęta przez parlament 3 marca, a podpisana przez prezydenta w poniedziałek, zakazuje prasie, telewizji i radiu usprawiedliwiania, uznawania za legalną lub zaprzeczania zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę w 2014 r., w tym poprzez określanie tej agresji jako „konfliktu wewnętrznego”, „konfliktu społecznego” lub „wojny domowej” czy poprzez zaprzeczanie tymczasowej okupacji części terytorium Ukrainy.

Zakazano również gloryfikowania osób, które uczestniczyły w zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę w 2014 r., w tym poprzez określanie ich jako „powstańców” czy „kulturalnych wojskowych”.

Ustawa przewiduje również możliwość zamknięcia na Ukrainie partii oraz organizacji religijnych i społecznych, których działalność jest nakierowana na likwidację niezależności Ukrainy, zmianę porządku konstytucyjnego, naruszenie jej suwerenności czy integralności terytorialnej, a także propagandę wojny lub usprawiedliwianie działań Rosji jako agresora.(PAP)

Reklama