"Musimy lepiej reagować na pojawiające się zagrożenia w coraz bardziej niestabilnym świecie. Oznacza to lepsze uwzględnienie technologii podwójnego zastosowania, w tym technologii cyberinwigilacji, które mogą być wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem do naruszania praw człowieka" - oświadczył w czwartek na konferencji prasowej w Brukseli wiceszef KE Valdis Dombrovskis.

"Dzięki nowym unijnym przepisom państwa członkowskie będą teraz jeszcze ściślej współpracować między sobą i z sojusznikami w zakresie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z biotechnologią, sztuczną inteligencją i innymi powstającymi technologiami. Będziemy również współpracować, aby zapewnić przedsiębiorstwom równe warunki działania, na przykład w kontekście nowej Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA" - dodał.

Nowe rozporządzenie, które zaczyna obowiązywać, przewiduje m.in. zwiększenie wymiany informacji między organami wydającymi zezwolenia a KE w celu poprawy przejrzystości decyzji w sprawie zezwoleń; zwiększenie bezpiecznej elektronicznej wymiany informacji między organami wydającymi zezwolenia a organami egzekwującymi przepisy; rozwijanie konsultacji z sektorem prywatnym.

Reklama