"Niedawno ledwie zauważony przez niemiecką opinię publiczną, bezpośredni wschodni sąsiad Niemiec stał się trzecim największym eksporterem do Niemiec, wyprzedzając USA. W 2020 roku Polska wyeksportowała do Niemiec towary i usługi o wartości 58,1 mld euro. Obroty handlowe między obu krajami wyniosły 122,9 mld euro i stale rosną" - pisze dziennik "Die Welt", który jako pierwszy poznał wyniki Barometru Polsko-Niemieckiego, reprezentatywnego badania postaw w Niemczech i w Polsce.

Znaczenie polsko-niemieckich stosunków gospodarczych jest z pewnością dostrzegane przez mieszkańców obu krajów. 57 procent Niemców i 65 procent Polaków ocenia stosunki polsko-niemieckie jako bardzo dobre lub raczej dobre. Około połowa z nich upatruje przyczyny we wspólnych interesach gospodarczych.

"Ale gospodarka to bynajmniej nie wszystko" - podkreśla dziennik. "Niemcy i Polacy w podobny sposób postrzegają kryzysy międzynarodowe. Badanie, które w tym roku koncentruje się na ocenie sytuacji międzynarodowej, pokazuje, że mieszkańcy obu krajów krytycznie oceniają np. rolę Rosji i Chin. Jednocześnie są one zasadniczo prounijne" - pisze.

Niemcy i Polacy są nawet zgodni w kwestii niemieckiej armii: 48 proc. Polaków i 51 proc. Niemców jest przekonanych, że zwiększenie niemieckich wydatków na obronność zwiększyłoby bezpieczeństwo Polski. "Jest to spory znak zaufania, bo przecież zbrodnie popełnione przez Niemców na Polakach w czasie II wojny światowej są wciąż bardzo obecne w polskiej świadomości" - pisze gazeta.

"Czasami trochę umyka, jak ścisła jest współpraca polsko-niemiecka, jak dobre są relacje międzyludzkie" - mówi "Die Welt" Agnieszka Lada, współautorka badania, które zostało przeprowadzone m.in. przez Niemiecki Instytut Polski w Darmstadt i Instytut Spraw Publicznych w Warszawie. "Odbiór społeczny koncentruje się zazwyczaj na sporach między rządami obu krajów" - wyjaśnia. Ale to nie oddaje sprawiedliwości związkom między państwami - podkreśla gazeta.

"Fakt, że oba społeczeństwa wydają się również podobnie zapatrywać na wzajemne stosunki i na sytuację na świecie, dowodzi, że Polska w naturalny sposób ma potencjał, aby stać się jednym z najważniejszych partnerów Niemiec w polityce zagranicznej" - pisze "Die Welt".

Większość ludzi w Polsce i Niemczech jest przekonanych, że Rosja odpowiada za kryzysy międzynarodowe lub je podsyca - 76 proc. Polaków i 62 proc. Niemców uważa, że Rosja przyczynia się do zaostrzania konfliktów na świecie.

Podobieństwa w ocenie sytuacji międzynarodowej są przytłaczające, ale istnieją też zdecydowane różnice. Na przykład Polacy są bardziej zainteresowani europejskim bezpieczeństwem energetycznym, a Niemcy polityką migracyjną i azylową.

Warto też wspomnieć o postrzeganiu Rosji czy Chin. Więcej Niemców niż Polaków (58 do 49 procent) uważa, że Pekin podsyca światowe konflikty. Niemcy i Polacy mają raczej pozytywny pogląd na rolę UE i USA, przy czym Polska zasadniczo przychylniej patrzy na Waszyngton. Tylko około jedna trzecia Polaków pozytywnie ocenia wybór Joe Bidena na prezydenta USA, w porównaniu z dwiema trzecimi Niemców.

"Zasadniczo jednak stosunki polsko-niemieckie są dobre, a postawy Niemców i Polaków w sprawach zasadniczych wykazują zaskakujące podobieństwo. Pozostaje tylko, aby dostrzegli to politycy zarówno w Niemczech, jak i w Polsce" - konkluduje "Die Welt".