Komisja Europejska wszczęła dziś postępowania przeciwko 24 państwom, w tym przeciw Polsce w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego ze względu na nieprzyjęcie do grudnia 2020 r. europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, poinformowała Komisja.

Europejski kodeks łączności elektronicznej unowocześnia ramy regulacyjne dot. łączności elektronicznej. Zapewnia wyższe standardy usług łączności, w tym skuteczniejsze i bardziej dostępne zgłoszenia alarmowe. Ponadto umożliwia operatorom korzystanie z przepisów służących pobudzaniu inwestycji w sieci o bardzo dużej przepustowości. Zakłada też większą przewidywalność regulacji, co ma sprzyjać powstaniu bardziej innowacyjnych usług cyfrowych i infrastruktury cyfrowej.

"Termin transpozycji kodeksu do prawa krajowego upłynął 21 grudnia 2020 r. Dotychczas jedynie Grecja, Węgry i Finlandia powiadomiły Komisję, że przyjęły wszystkie środki niezbędne do transpozycji dyrektywy" - czytamy w komunikacie.

W związku z tym Komisja skierowała wezwania do usunięcia uchybienia do Polski, a także Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Austrii, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji i Szwecji.

Wszystkie państwa mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Europejski kodeks łączności elektronicznej wszedł w życie w grudniu 2018 r., a państwa członkowskie miały dwa lata na wdrożenie przepisów. W grudniu 2020 r. Komisja przyjęła regulacje, które mają wzmocnić konkurencję, harmonizację regulacji oraz równe warunki działania dla wszystkich uczestników rynku, a także w celu ochrony konsumentów oraz zapewnienia zróżnicowanej oferty usług internetowych i telefonicznych.