Bułgaria jest kolejnym, siódmym krajem, który formalnie dołączył do Funduszu Trójmorza. Bułgarski bank rozwoju zadeklarował zaangażowanie na poziomie 20 mln euro, podał Fundusz.

"Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza (3SIIF) pozyskał dodatkowe 20 mln euro zobowiązań, złożonych przez Bułgarski Bank Rozwoju. Bułgaria dołącza do Polski, Rumunii, Estonii, Łotwy, Słowenii i Węgier jako kluczowy inwestor" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Funduszu.

Akt założycielski Funduszu został podpisany w maju 2019 r. z inicjatywy Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i we współpracy z rumuńskim EximBankiem. We wrześniu br. do Funduszu dołączyła Estonia i Łotwa, a na początku grudnia Słowenia oraz Węgry.

W październiku Fundusz Trójmorza w ramach swojej pierwszej inwestycji nabył spółkę Cargounit - polskiego lidera na rynku wynajmu lokomotyw w Europie Środkowej. W grudniu Fundusz dokonał swojej drugiej inwestycji - nabył pakiet kontrolny estońskiej spółki Greenergy Data Centers działającej w branży cyfrowej.