Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek Jacka Jastrzębskiego – Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, powołał z dniem 8 grudnia 2023 roku Sebastiana Skuzę na stanowisko zastępcy przewodniczącego KNF - poinformowała KNF w komunikacie.

Z informacji przekazanych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że Sebastian Skuza będzie odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym oraz za prace Pionu Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym.

Wcześniej, z dniem 7 grudnia 2023 roku, z funkcji zastępcy przewodniczącego KNF rezygnację złożył Rafał Mikusiński.

Skuza od 2020 roku, do czasu objęcia funkcji zastępcy przewodniczącego KNF, był wiceministrem finansów odpowiedzialnym m.in. za obszar budżetowy, procesy zarządzania długiem Skarbu Państwa, budżet środków europejskich i finansowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Sebastian Skuza jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych oraz doktorem nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1999-2012 pracował w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów, w latach 2006-2013 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w latach 2007-2012 był członkiem rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, w latach 2012-2017 zatrudniony w Banku Gospodarstwa Krajowego jako Dyrektor Zarządzający oraz Dyrektor Biura Zgodności.

Jak podano, Skuza jest autorem lub współautorem ok. 160 publikacji w zakresie finansów publicznych, rynku finansowego, bankowości i stabilności finansowej.