Podział sejmowych komisji będzie adekwatny do podziału mandatów poselskich - zapewnia w rozmowie z PAP sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek, który jest w zespole negocjacyjnym ws. komisji. Zastrzega jednak, że przewodniczących najważniejszych komisji będzie miała obecna większość w Sejmie.

Rozpoczął się proces powołania sejmowych komisji w X kadencji Sejmu. W poprzedniej kadencji było ich 29, ale ta liczba może ulec zmianie.

Obecnie trwają negocjacje ws. sejmowych komisji dla klubów. Udział biorą w nich przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, PSL, Polski 2050 i Lewicy. W poniedziałek do rozmów ma dołączyć reprezentant Prawa i Sprawiedliwości, którym będzie wiceszef klubu Marek Suski.

"Uzgodniliśmy, że do weekendu trzeba będzie wskazać konkretnych kandydatów z poszczególnych klubów do komisji. Jeżeli chodzi o podział przewodniczących, to w poniedziałek odbędzie się spotkanie wszystkich klubów w tej sprawie" – powiedział PAP sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek, który reprezentuje swoją formację w rozmowach.

Podział, jak mówił, pozostaje adekwatny do podziału mandatów w Sejmie. "Będą też zmiany, bo PiS w poprzedniej kadencji Sejmu nie przestrzegał tej zasady i miał więcej przewodniczących komisji niż wynikało to z podziału mandatów" – zaznaczył.

Wieczorek zapewnił jednak, że PiS będzie miało przedstawicieli we wszystkich prezydiach komisji. "Nie chcemy być tacy jak PiS. Chcemy, żeby mieli przewodniczących komisji i przedstawicieli we wszystkich prezydiach komisji" – dodał.

Wieczorek podkreślił, że sytuacja jest szczególna, ponieważ wcześniej nie zdarzyło się, by największy klub był w opozycji. "Wcześniej te ustalenia były znacznie prostsze. Teraz oczywiste jest, że koalicja musi mieć swoich przewodniczących w większości komisji, bo ma też większość w Sejmie" – wyjaśnił.

Jak ustaliła PAP w źródłach w PiS, formacja liczy na dwunastu przewodniczących.

Wiceszef klubu PiS Marek Suski w rozmowie z PAP podkreśla, że - jak dotąd - pozostałe partie nie rozmawiają z jego ugrupowaniem w sprawie przydziału komisji. "Z parytetu przypada nam 12 komisji, ale jak dotąd nic się w tej sprawie nie działo" - przyznaje.

Po kolejnej turze rozmów przedstawiciele ugrupowań biorący udział w negocjacjach ustalili, które z komisji są dla nich kluczowe. Wśród nich Wieczorek wymienił m.in. komisje zdrowia, finansów, sprawiedliwości, gospodarki, klimatu i ochrony środowiska. "Te komisje będą miały przewodniczących z ramienia koalicji większościowej. Są wśród nich takie, które budzą zainteresowania wszystkich trzech stron. Teraz mamy się zastanowić, na których najbardziej nam zależy" – powiedział Wieczorek.

"Oczywiście, ostatecznie wszystko będzie zależało od tego, czy w ramach prezydium zostaną uzgodnione jakieś nowe komisje. Na ten moment operujemy na składach i komisjach, które były w Sejmie IX kadencji" – zaznaczył.

Przewodniczący PSL Krzysztof Paszyk podkreślił, że rozmowy przebiegają w dobrej i konstruktywnej atmosferze. "Jest zainteresowanie różnych klubów różnymi komisjami, ale negocjacje lubią ciszę. Efekty poznacie państwo w poniedziałek" – powiedział.

Pytany o brak reprezentanta PiS w rozmowach odpowiedział: "Osiem lat temu PiS nie zapraszał nikogo do udziału w negocjacjach dotyczących komisji. Osiem lat temu zostaliśmy wykluczeni z udziału w komisjach. Cztery lata temu też nikt nie przyszedł do mojego klubu i nie zapytał, czy będziemy uczestniczyli w takich rozmowach".

Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska poinformowała PAP, że wszystkie kluby parlamentarne miały przedstawić kandydatury posłów i posłanek do poszczególnych komisji do godz. 16 w piątek.

"Następnie zgodnie z regulaminem, Sejm na wniosek Prezydium Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu seniorów w drodze uchwały wybiera skład osobowy poszczególnych komisji" – wskazała.

Wicemarszałek podkreśliła, że w każdej komisji pracować będą posłanki i posłowie z każdego klubu czy koła poselskiego. "O tym w jakiej liczbie i jaki będzie parytet decyduje wielkość klubu" – wyjaśniła.

W minionej kadencji było 29 komisji stałych i jedna nadzwyczajna. Do komisji stałych należą m.in. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; ds. Petycji; ds. Służb Specjalnych; ds. Unii Europejskiej; Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych; Edukacji, Nauki i Młodzieży; Etyki Poselskiej; Finansów Publicznych; Obrony Narodowej; Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Polityki Społecznej i Rodziny; Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych; Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Spraw Zagranicznych; Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Ustawodawczą czy Zdrowia.