Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022–2027 z perspektywą do roku 2030 – podała w komunikacie kancelaria premiera.

Podczas wtorkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022–2027 z perspektywą do roku 2030 – podała w komunikacie kancelaria premiera. Uchwała została przedłożona przez ministra infrastruktury.

„Rząd chce zwiększyć retencję wody w Polsce. Planowane działania będą miały pozytywny wpływ na gospodarkę wodną, szczególnie jeśli chodzi o ograniczanie ryzyka powodziowego oraz łagodzenie skutków suszy. Program będzie przewidywał retencję sztuczną oraz naturalną” – stwierdzono w komunikacie.

Wskazano w nim, że Polska ma niewielkie zasoby wodne i że w ostatnich latach problem deficytu wody i związanego z nim zjawiska suszy nasilił się.

„Nasz kraj znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobów wodnych. Na jednego mieszkańca w Polsce przypada ok. 1600 m3/rok (ilość wody odpływającej z danego kraju na jednego mieszkańca na rok). Natomiast w Europie średnia wartość ta jest prawie 3 razy większa i wynosi ok. 4500 m3/rok/osobę” – podano w komunikacie.

Wśród najważniejszych założeń programu wymieniono działania, które zmierzać będą do zwiększania retencji zbiornikowej, korytowej, na terenach leśnych, rolniczych oraz zurbanizowanych oraz działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne, które dotyczą wzmocnienia świadomości społecznej, jeśli chodzi o potrzebę retencjonowania i oszczędzania wody. Program zakłada łącznie zakłada się realizację 727 inwestycji, w tym 94 obiektów retencjonujących wodę (zbiorniki) oraz 633 obiektów, które kształtują retencję (budowli piętrzących, regulacyjnych i innych).

„Dzięki programowi nastąpić ma wzrost wielkości retencjonowanej wody, a także zwiększenie powierzchni i poprawa warunków dla ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Poprawić ma się także dostępność zasobów wodnych dla rolnictwa. Efektem programu ma być wzrost retencji wodnej w Polsce z 7,5 proc. (obecnie) do poziomu 15 proc. w 2030 r.” – podała kancelaria premiera w komunikacie. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ drag/