Dotychczas Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 31 komitetów wyborczych w wyborach parlamentarnych. PKW przyjmuje zgłoszenia o utworzeniu komitetu do 28 sierpnia.

Komisja zarejestrowała 24 komitety partyjne: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Nowa Lewica, KW Bezpartyjni Samorządowcy, KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), KW Patrioci Polska (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), KW Polska Jest Jedna, KW Związku Słowiańskiego, KW Partia Wolności, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Ruch Społeczny Agrounia TAK, KW Bezpartyjni, KW Antypartia, KW Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, KW Zjednoczeni, KW Odpowiedzialność, KW Normalny Kraj, KW Wolna Europa, KW Polska 2050, KW Ruch Naprawy Polski, KW Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, KW Ślonzoki Razem, KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, KW Polskiej Partii Piratów (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KW Nowa Nadzieja.

Komisja zarejestrowała też 2 komitety koalicyjne: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni oraz KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe.

PKW zarejestrowała 5 komitetów wyborców: KWW Ruchu Dobrobytu i Pokoju, KWW Mniejszość Niemiecka, KWW Andrzej Dziuba - Pakt Senacki (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KWW Pakt Senat dla Obywateli (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KWW Krzysztof Kwiatkowski - Pakt Senacki (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu).

Na rejestrację czekają 3 komitety: KWW Marcina Nowaka (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KWW Krzysztofa Lechowskiego (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu) oraz KWW Pakt Obywatelski Lasecki (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu).

Komitety wyborcze mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy.

Jeżeli zawiadomienie spełnia warunki określone w Kodeksie wyborczym, PKW w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, decyduje o jego przyjęciu. Jeżeli zawiadomienie ma wady, PKW wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeśli w tym czasie wady nie zostaną usunięte, PKW odmawia przyjęcia zawiadomienia. Pełnomocnik wyborczy ma prawo złożyć do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów mija 6 września.

Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców z danego okręgu wyborczego.

Aby uczestniczyć w podziale mandatów do Sejmu, komitety wyborcze partii i komitety wyborcze wyborców muszą przekroczyć 5 proc. próg wyborczy w skali kraju; próg wyborczy dla komitetów wyborczych koalicji wynosi 8 proc.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska

reb/ godl/