Spółka poinformowała w komunikacie giełdowym, że 30 sierpnia 2022 roku Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwały o powołaniu z dniem 1 września br. do zarządu KGHM Polska Miedź: "Pana Tomasza Zdzikota na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji; Pana Jerzego Paluchniaka na Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A. XI kadencji."

Dotychczas Zdzikot był prezesem Poczty Polskiej. (PAP)