Все більше біженців з України, в тому числі і дітей, приїздять до Польщі. Що робити, якщо неповнолітня дитина сама перетинає кордон? В цій ситуації допоможуть положення спеціального закону для українців. Як можна призначити тимчасового опікуна для такої дитини? Хто може подати заявку? Як виглядає процедура?

З початку війни в Україні до Польщі прибуло більше 2 мільйонів біженців. Серед них є діти, які часто перетинають кордон без батьків, аконних опікунів чи без нагляду дорослих.

Що робити, якщо до Польщі приїздить неповнолітній біженець з України? Спеціальний закон від 12 березня 2022 року передбачив ймовірність такої ситуації та можливість призначення тимчасового опікуна.

В пояснювальній записці до закону написано:

Необхідно створити такі правові норми, які ефективно захищатимуть широко зрозумілі інтереси такої дитини. Надзвичайно важке становище неповнолітніх громадян України без супроводу вимагає створення для них відповідної форми захисту, а також можливості швидкого отримання документів, які б надавали право особі повнолітній репрезентувати неповнолітнього та здійснювати опіку над дитиною.

Хто може стати тимчасовим опікуном?

Насамперед слід наголосити, що ці правила поширюються лише на українських дітей, які прибули до Польщі безпосередньо з території України у зв'язку з війною.

Тимчасовий опікун представляє та опікується особою та майном лише неповнолітнього громадянина України. Однак у всіх більш важливих справах, що стосуються особи або майна неповнолітнього, він повинен отримати дозвіл суду з питань опіки та піклування.

Хто може ним стати? Відповідно до закону, тимчасовий опікун призначається в першу чергу серед:

 • родичі
 • свояцтва
 • особи, які гарантують належне виконання обов'язків опікуна.

Якщо таких осіб немає, то за клопотанням суду центр соціального захисту або центр соціальних служб протягом 48 годин має висунути таку кандидатуру.

Важливо. Призначаючи тимчасового опікуна, суд має поважати інтереси дитини.

Для кількох неповнолітніх може бути призначений один тимчасовий опікун, якщо між їх інтересами немає конфлікту. Цю ж особу слід призначити тимчасовим опікуном для братів і сестер, якщо це можливо.

Хто може подати заявку?

Провадження про призначення тимчасового опікуна може бути відкрито за клопотанням або на прохання управління.

Особи, які мають право подати заяву:

 • прикордонники;
 • війт, міський голова, староста, воєводський маршалок;
 • прокурор;
 • поліція;
 • керівники організаційних підрозділів соціальної допомоги
 • представники міжнародних або неурядових організацій, що надають допомогу іноземцям;
 • особа, яка фактично здійснює опіку над неповнолітнім;
 • особа, яка взяла під опіку неповнолітнього після в'їзду неповнолітнього на територію Польщі та здійснює її в день подання заяви;
 • інші особи або організації в рамках своїх повноважень.

Що має містити заява?

До заяви про відкриття процедури входять:

 • зазначення суду, до якого воно адресовано (це має бути суд з питань опіки та піклування, який має юрисдикцію за місцем проживання неповнолітнього);
 • ім’я та прізвище або назва заявника, його адреса проживання, перебування чи місцезнаходження, номер телефону або адреса електронної пошти;
 • ім'я та прізвище неповнолітнього, його адреса проживання або перебування;
 • імена та прізвища батьків та дівоче прізвище матері неповнолітнього або відомості про те, що вони невідомі;
 • стать неповнолітнього;
 • дата та місце народження неповнолітнього;
 • вид, серія та номер документа, на підставі якого неповнолітній перетинає кордон, якщо такий є;
 • ім'я та прізвище кандидата на тимчасового опікуна, дата його народження, адреса проживання чи перебування, а також серія та номер документа, що посвідчує особу або відомості про відсутність кандидата;
 • ім'я, прізвище та адреса проживання чи перебування особи, яка фактично здійснює опіку над неповнолітнім, якщо неповнолітній не перебуває під опікою кандидата на тимчасового опікуна.

Якщо в заяві зазначено кандидата на тимчасового опікуна, ступінь спорідненості або спорідненості кандидата на тимчасового опікуна з неповнолітнім або відомості про відсутність спорідненості чи свояцтва, а у випадку особи, яка фактично опікується неповнолітнім, - дата, з якої здійснюється опіка.

Яка виглядає процедура призначення тимчасового опікуна?

У справі про призначення тимчасового опікуна суд вирішує питання в порядку процесуального провадження після розгляду справи.

В суді відбувається слухання кандидата на посаду тимчасового опікуна та особи, яка фактично опікується неповнолітнім, а також слухання неповнолітнього, якщо це дозволяють його розумовий розвиток, стан здоров’я та ступінь зрілості, з урахуванням його бажання.

В особливо обґрунтованих випадках, якщо кандидат на тимчасового опікуна здійснює фактичну опіку над неповнолітнім, а обставини справи не викликають сумнівів у належному виконанні цієї опіки та не заперечують інтереси неповнолітнього, суд може обмежити доказове провадження лише письмовими доказами та розглянути справу в закритому засіданні (тобто без присутності сторін).

Важливо. Оплата за процедуру не стягується. Усі витрати несе Державна казначейська служба.

Суд розглядає справу невідкладно, не пізніше ніж 3 днів з дня отримання судом заяви або відомостей про необхідність призначення тимчасового опікуна.

Наказ про встановлення тимчасового опікуна набирає чинності з моменту його проголошення, а якщо проголошення не було – від моменту видачі документу.

Суд дає копію документів учасникам провадження, уповноваженому підрозділу соціальної допомоги та головнокомандувачу прикордонної служби.

Specustawa ukraińska: Jak ustanowić opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy

Do Polski dociera coraz więcej uchodźców z Ukrainy, a w śród nich dzieci. Co w sytuacji kiedy małoletni przekroczy samotnie granicę? Tutaj pomocne okazują się przepisy tzw. specustawy ukraińskiej. W jaki sposób można ustanowić opiekuna tymczasowego dla takiej osoby? Kto może złożyć wniosek? Jak wygląda postępowanie?