"Na terenie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wydano 690 zgód na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym. Natomiast na obszarze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – 113" - powiedziała PAP Michalska.

Większość składanych wniosków motywowana jest koniecznością odwiedzin krewnych.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią - w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego - obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. W czwartek wieczorem Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. W piątek (1 października) w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie prezydenta w tej sprawie.

Reklama

Od sierpnia Straż Graniczna udaremniła ponad 13 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej; zatrzymano 1360 nielegalnych imigrantów.

Tylko w październiku 2023 razy próbowano sforsować granicę między naszym krajem a Białorusią; 113 nielegalnych imigrantów zostało zatrzymanych, z czego 108 to obywatele Iraku. 26 osób zostało zatrzymanych za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy.