‒ Napór na granice nie ustaje, sytuacja się nie zmienia, dlatego szykujemy się do przedłożenia kolejnego wniosku do prezydenta o przedłużenie stanu nadzwyczajnego ‒ twierdzi nasz rozmówca z KPRM. Rozporządzenie głowy państwa w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na 30 dni w pasie granicznym na terenie woj. podlaskiego i lubelskiego ukazało się 2 września. Okres ten kończy się w przyszły weekend, dlatego decyzja o wydłużeniu powinna zapaść w tym tygodniu.
Procedura podejmowania decyzji jest analogiczna jak w przypadku wprowadzenia stanu: rząd występuje do prezydenta z odpowiednim wnioskiem. ‒ Przedłużenie stanu musi zostać dokonane, zanim minie okres, na jaki został wprowadzony, inaczej nie można mówić o przedłużeniu – wskazuje konstytucjonalista dr hab. Ryszard Piotrowski.