W związku z opinią głównego inspektora sanitarnego (GIS) do końca kwietnia nie powinno się organizować żadnych przedterminowych wyborów, wyborów uzupełniających oraz referendów lokalnych. Liczba odsuniętych w czasie akcji wyborczych rośnie ‒ dziś jest ich już 97. Kolejnych dziewięć jest zarządzonych na 9 maja (w tej grupie są wybory w Rzeszowie) oraz kilkanaście zarządzonych na 16 i 23 maja.
Wkrótce powinniśmy poznać decyzję co dalej. ‒ Jeśli nie w tym tygodniu, to najpóźniej w przyszłym, bo Krajowe Biuro Wyborcze musi z wyprzedzeniem się dowiedzieć, czy zacząć drukować karty do głosowania i jaką datę na nich nanieść ‒ tłumaczy jeden z rozmówców.