"Relacje Polski i Litwy są bardzo dobre. Mamy podobne spojrzenie na wiele kwestii dotyczących bezpieczeństwa, polityki wschodniej, wzmocnienia relacji transatlantyckich, wybranych kwestii na agendzie UE, rozwoju współpracy w zakresie energetyki i transportu. Dziękuję ministrowi Landsbergisowi za złożenie wizyty w Warszawie na początku kadencji" - podkreślił minister Rau cytowany w komunikacie MSZ.

Resort podał, że w trakcie spotkania ministrowie omówili kwestię ścisłej współpracy Polski i Litwy w dziedzinie bezpieczeństwa, walki z pandemią, polityki wschodniej oraz w odniesieniu do realizacji projektów energetycznych i polityki bezpieczeństwa energetycznego w regionie. "Dyskutowali także na temat współdziałania Polski i Litwy w wymiarze regionalnym, w tym w ramach Inicjatywy Trójmorza, która przyczynia się do rozwoju regionu i polepszenia jego bezpieczeństwa" - zaznaczyło MSZ.

Jak podkreślono tematem rozmowy szefów dyplomacji były także przypadające w tym roku wspólne obchody 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, a także wypadająca we wrześniu 30. rocznica odnowienia stosunków dyplomatycznych Polski i Litwy. "Ministrowie podkreślili zadowolenie z faktu, że pandemia koronawirusa nie zatrzymała rozwoju polsko-litewskiej współpracy kulturalnej, a wspólna spuścizna Rzeczpospolitej Obojga Narodów stanowi czynnik stymulujący zacieśnianie wielowymiarowej współpracy" - czytamy.

Reklama

Według MSZ, ministrowie potwierdzili też zainteresowanie kontynuacją współpracy na arenie europejskiej, "gdzie w wielu kwestiach stanowiska obu krajów są zbieżne". "Tematami polsko-litewskich rozmów była również sytuacja mniejszości narodowych po obu stronach granicy. Minister Zbigniew Rau przypomniał o konieczności rozwiązania problemów polskiej mniejszości narodowej na Litwie w zakresie ustawowego uregulowania ochrony praw mniejszości narodowych oraz dbałości o stan polskiego szkolnictwa na Litwie" - podkreśliło MSZ.

Zaznaczono też, że była to pierwsza dwustronna wizyta zagraniczna ministra Landsbergisa. "Podkreśla to wagę wzajemnych relacji między sąsiadami i stanowi potwierdzenie ich strategicznego charakteru" - czytamy na stronie MSZ.

Szef litewskiej dyplomacji podczas wizyty w Warszawie rozmawiał również z marszałek Sejmu Elżbietą Witek.