Na szkolenia, staże i praktyki zawodowe przeznaczył prawie 43 mln zł Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach ogłoszonego naboru projektów. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020.

Jak poinformował PAP w środę dyrektor WUP Tomasz Czop, głównym celem ogłoszonego naboru ma być poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

"Dofinansowanie można uzyskać na programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka form wsparcia, wśród nich jest m.in. opracowanie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania" - dodał.

Pieniądze mogą być wykorzystane również na poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe czy na szkolenia prowadzące do podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Czop podkreślił, że projekty mogą również dotyczyć refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

"Potencjalni beneficjenci mogą składać swoje propozycje projektów od 5 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. Spotkanie informacyjne dla nich odbędzie się 19 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie" - zaznaczył.

Ogłoszony konkurs finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet programu składa się z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro. Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (PAP)