W piątek w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano pierwsze umowy na realizację projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Przedsiębiorcy, samorządy i instytucje z Warmii i Mazur otrzymają łącznie 63 mln zł dofinansowania.

Jak poinformował marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, przygotowano pierwsze 104 umowy o łącznej wartości ok. 90 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-20. Wybrane projekty otrzymają 63 mln zł dofinansowania.

"Wreszcie wchodzimy w ten czas, kiedy podpisujemy umowy i będzie widać efektywność wdrażania środków unijnych w regionie" - ocenił marszałek.

Wsparcie otrzyma 88 przedsiębiorców (30,5 mln zł), 13 gmin (30 mln zł) oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, nadleśnictwa, organizacje pozarządowe i inne instytucje. Większość umów dotyczy poprawy efektywności energetycznej i budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Wśród pierwszych instytucji, które podpisały umowy było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie, które - dzięki ponad 740 tys. zł dofinansowania - zamontuje instalację fotowoltaiczną o mocy 120 kW.

Jak powiedział PAP prezes Wiesław Pancer, pokryje to w 30 proc. zapotrzebowanie bazy tej spółki komunalnej na energię elektryczną. Według niego pozwoli to zaoszczędzić 120 tys. zł rocznie, a tym samym "spowolnić wzrost opłat za wodę i ścieki". Inwestycja ma zwrócić się po 10 latach.

Za realizację umów odpowiada jeden z departamentów urzędu marszałkowskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który jako instytucja pośrednicząca w realizacji RPO 2014-2020 ma rozdysponować w konkursach ponad 800 mln zł na ochronę środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej. (PAP)