Nowy ambasador zastąpił w Moskwie poprzednią szefową polskiej placówki Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. W sierpniu nominację ambasadorską wręczył Marciniakowi szef polskiego MSZ Witold Waszczykowski.

Rosyjska agencja TASS przekazała, że z nowym ambasadorem spotkał się w środę wiceminister spraw zagranicznych Rosji Władimir Titow. W trakcie spotkania omówiono obecny stan stosunków między obydwoma krajami.

Jak podała TASS, strona rosyjska zwróciła uwagę na "konsekwentne pogorszenie stosunków dwustronnych". Oceniła, że dochodzi do "narastania retoryki antyrosyjskiej" ze strony oficjalnych władz Polski i wstrzymywania mechanizmów współpracy, a także do "pobłażania coraz częstszym aktom wandalizmu" przeciwko pomnikom i miejscom pochówku żołnierzy Armii Czerwonej. Titow podkreślił, że "taka polityka Warszawy nie pozostanie bez reakcji", a długofalowym interesom obu krajów odpowiadałoby "kształtowanie konstruktywnej agendy współpracy dwustronnej".

Włodzimierz Marciniak jest politologiem i znawcą Rosji, specjalistą w sprawach polityki rosyjskiej i współczesnej Rosji. Przed nominacją kierował Katedrą Stosunków Międzynarodowych w Akademii Ignatianum w Krakowie, wykładał w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Kierował Zakładem Porównawczych Badań Postsowieckich w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Był członkiem Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych oraz Narodowej Rady Rozwoju powołanej w 2009 roku przez ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)