Tablicę upamiętniającą dawną fabrykę Kamlera, w której w dniach 1-6 sierpnia 1944 r. mieściła się Komenda Główna AK, odsłonięto w czwartek w Warszawie. Właściciele i pracownicy fabryki czynnie współpracowali z Polskim Państwem Podziemnym - przypomniano.

"To jedno z wielu miejsc w Warszawie, które przeszło do historii, a historia tego miejsca będzie kultywowana przez następne pokolenia" - powiedział Stanisław Krakowski, prezes Okręgu Warszawa Światowego Związku Żołnierzy AK, który podczas ceremonii przypomniał rolę i znaczenie Polskiego Państwa Podziemnego.

"Polska to jest nasz kraj, to jest nasz dom i o ten dom dbaliśmy i walczyliśmy, by żyć w wolnym i niepodległym kraju" - podkreślił weteran.

Tablica, którą odsłonięto przy ul. Dzielnej 72 na Woli, upamiętnia Warszawską Fabrykę Mebli Stylowych, która od marca 1939 roku była własnością rodziny Kamlerów. "Podczas okupacji niemieckiej właściciele i część pracowników fabryki czynnie współpracowali z Polskim Państwem Podziemnym. Wielu z nich wzięło udział w powstaniu warszawskim" - głosi napis na tablicy.

W dniach od 1 do 6 sierpnia 1944 r. w fabryce mieściła się siedziba Komendy Głównej Armii Krajowej z gen. Tadeuszem Borem-Komorowskim na czele. Osłonę sztabu komendy - jak przypomniał Patryk Markuszewski z Komitetu ds. Budowy i Renowacji Miejsc Pamięci oraz Mogił Powstańczych 1944 roku - zapewniały m.in. oddziały Kedywu AK - elitarnej formacji powstania warszawskiego, a także żołnierze m.in. batalionów "Zośka", "Parasol", "Pięść".

"To z tego miejsca rozpoczęły one swój szlak bojowy przez Wolę, Stare Miasto, Czerniaków oraz Śródmieście" - mówił Markuszewski.

Uroczystość, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele lokalnych władz, Straż Miejska, a także mieszkańcy Warszawy, zorganizował Komitet ds. Budowy i Renowacji Miejsc Pamięci oraz Mogił Powstańczych 1944 roku.

Komitet prowadzi zbiórki pieniędzy m.in. na renowację mogił powstańców warszawskich oraz członków Polskiego Państwa Podziemnego pochowanych na cmentarzach na terenie Warszawy i okolic, a także na budowę tablic pamiątkowych związanych z powstaniem warszawskim.