Bank Pocztowy zaprezentuje strategię do 2021 roku w połowie 2017 r.


Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - Bank Pocztowy uczestniczy obecnie w pracach nad strategią Poczty Polskiej, która zostanie zaprezentowana w listopadzie. Prace nad strategią dla Banku Pocztowego rozpoczną się z początkiem 2017 roku, zaś w połowie przyszłego roku zostanie ona opublikowana, poinformował p.o. prezesa Banku Pocztowego Sławomir Zawadzki. EnveloBank będzie gotowy do rozpoczęcia działalności "w ciągu kilku miesięcy".
"Jest sporo projektów, nad którymi pracuje duży zespół. Z początkiem roku rozpoczniemy prace nad strategią. Ona powinna powstać do połowy przyszłego roku. Będą to ramowe założenia do 2021 roku" - powiedział Zawadzki podczas konferencji prasowej.
Dla banku najważniejsze jest, by mieć kapitał, by bank odgrywał taką rolę, jaką banki pocztowe odgrywają w innych krajach. Jeśli akcjonariusze zdecydowaliby się na dokapitalizowanie banku, to będzie on mógł rosnąć szybciej, podkreślił.
"Wszystkie kierunki są możliwe. Wszystko zależy od akcjonariuszy" - powiedział prezes, zapytany o to, czy debiut Banku Pocztowego na GPW jest nadal realny. Podkreślił też, że bank nie potrzebuje akwizycji, ponieważ ma do dyspozycji rozległą sieć Poczty Polskiej i jest w stanie szybko budować większy portfel kredytowy.
Zawadzki poinformował, że EnveloBank rozpocznie działalność "w ciągu kilku miesięcy".
"To jest coraz bliżej, w ciągu kilku miesięcy powinniśmy ten projekt domknąć. Stan projektu jest taki, że trwają prace związane z testowaniem. Chcemy, aby produkt był dojrzały. Zależy nam, by to zrobić jak najszybciej, ale ruszymy z tym projektem, gdy sprawy związane z bezpieczeństwem i jakością będą gotowe" - powiedział p.o. prezesa.
Uruchomienie w tym roku mijało by się z celem, dodał.
Poprzedni zarząd Banku Pocztowego zapowiadał uruchomienie EnveloBanku - marki bankowości mobilnej - we wrześniu br.
Bank Pocztowy wypracował w I półroczu 9,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 22,5 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk brutto grupy za I półr. wyniósł 13,2 mln zł wobec 28,5 mln zł rok wcześniej.
Bank podał, że na wynik negatywnie wpłynęło utworzenie rezerwy na postępowanie UOKiK (-7,2 mln zł), zmiana poziomu kosztów działania (-7,9 mln zł), zmiana odpisów na rezerwy (-19,3 mln zł), zaś pozytywny wpływ na wynik miało rozliczenie transakcji sprzedaży akcji Visa (+16,9 mln zł) oraz zmiana poziomu dochodów bez zdarzeń jednorazowych (+2,2 mln zł).
"Ten rok nie jest dla nas łatwy, ale jesteśmy przekonani, że bank ma trwałe fundamenty, by być coraz bardziej rentownym w kolejnych latach. Ze spokojem patrzymy w przyszłość" - podkreślił p.o. prezesa.
Dochody z działalności operacyjnej w I półr. wzrosły o 7,4% r/r do 173,5 mln zł, zaś koszty działania zwiększyły się o 7,6% r/r do 112 mln zł. Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) wyniósł 64,5% na koniec czerwca. Marża odsetkowa netto wyniosła 3,6% w I półr. i nie zmieniła się w skali roku.
Bank pozyskał w tym roku 78 tys. nowych klientów (z segmentu klientów indywidualnych i mikro). Mimo to - w efekcie procesu porządkowania bazy klienckiej oraz zamykania m.in. nieaktywnych ROR-ów i kont oszczędnościowych - nastąpił nieznaczny spadek łącznej liczby klientów na koniec czerwca 2016 r. do poziomu blisko 1,4 mln. Liczba rachunków osobistych prowadzonych przez Bank Pocztowy na koniec czerwca wyniosła 864 tys., przy sprzedaży ROR w I półr. na poziomie 93 tys. sztuk.
"Z naszej perspektywy najważniejsze jest to, że utrzymujemy dobre wyniki i zwiększamy sprzedaż produktów konsumpcyjnych. W skali roku to wzrost sprzedaży o 1 mld zł, zaś saldo wzrosło o 14,7% w ciągu roku. Widzimy, że jesteśmy w stanie uzyskiwać między 200 a 300 mln zł sprzedaży kredytów gotówkowych w każdym kwartale. W I półroczu ta sprzedaż sięgnęła prawie 500 mln zł. W tym roku większą uwagę zwracamy na rentowność i jakość portfela kredytowego" - podkreślił Zawadzki.
Saldo kredytów wyniosło 5,25 mld zł na koniec czerwca, zaś saldo depozytów sięgnęło 5,89 mld zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 0,6% i 6,3% r/r. Sprzedaż pożyczek gotówkowych wyniosła ponad 1 mld zł, zaś saldo kredytów konsumpcyjnych wzrosło do poziomu ponad 2,2 mld zł na koniec czerwca br.
Wartość odpisów zwiększyła się o 66% r/r do 48,3 mln zł na koniec czerwca. Wskaźnik NPL wzrósł do 7,9% wobec 6,5% w I półr. 2015. Bank podał, że wzrost NPL jest związany z wyższym udziałem kredytów gotówkowych w strukturze banku oraz wyższą szkodowością portfela kredytów z lat 2013/2014.
Aktywa Banku Pocztowego wzrosły o 1,6% w skali roku do 7,24 mld zł na koniec czerwca.
Współczynnik wypłacalności banku ukształtował się na poziomie 14,7% na koniec czerwca i był wyższy o 1,5 pkt proc. w skali roku dzięki dokapitalizowaniu na kwotę 60 mln zł oraz dzięki zaliczeniu do kapitałów zysku za 2015 r.
Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.
(ISBnews)