Dolniak powiedziała PAP, że rozpoczęcie przez KE kolejnej fazy procedury dot. rządów prawa, czyli wydanie zaleceń z trzymiesięcznym okresem do ich realizacji, "nie służy pozycji Polski na arenie międzynarodowej".

Wicemarszałek Sejmu zaznaczyła, że Nowoczesna od początku kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego apeluje o wdrożenie zaleceń komisji. "Jeżeli będziemy przestrzegać prawa, to i tu w kraju nasza sytuacja będzie wyglądać inaczej, i na arenie międzynarodowej także będziemy postrzegani jako państwo, które potrafi rozwiązywać swoje wewnętrzne problemy" - mówiła Dolniak.

Zaznaczyła, że prezydent Andrzej Duda powinien skierować do TK uchwaloną przez parlament w lipcu ustawę o trybunale.

Reklama

"Nowoczesna zwraca się do prezydenta z apelem o prewencyjne sprawdzenie nowej ustawy o TK, która zawiera niekonstytucyjne rozstrzygnięcia" - podkreśliła posłanka. Według niej w ustwie są rozwiązania, które "pozostają w sprzeczności do zaleceń KE".

Komisja Europejska przyjęła w środę zalecenia dla Polski dotyczące rządów prawa w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego i oczekuje ich wykonania w ciągu trzech miesięcy - poinformował wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

Decyzja ta oznacza przejście do drugiego etapu procedury ochrony praworządności, wszczętej wobec Polski w styczniu. Zdaniem KE w Polsce istnieje "systemowe zagrożenie dla państwa prawa". Zdaniem Timmermansa nowa ustawa o TK, przyjęta przez parlament 22 lipca, nie usuwa zagrożenia dla rządów prawa w Polsce. "Oczywiście pewne zmiany idą we właściwym kierunku, w szczególności polskie władze zrezygnowały z wymogu, by decyzje TK zapadały większością 2/3 głosów, jednak kluczowe problemy, takie jak publikacja i wykonywanie wyroków oraz zaprzysiężenie sędziów (TK), pozostają nierozwiązane. Co więcej, wprowadzono nowe problematyczne zapisy, które podają w wątpliwość skuteczność oceny konstytucyjnej" - powiedział Timmermans.

Według opublikowanego dokumentu KE zaleca polskim władzom "przestrzeganie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 3 i 9 grudnia 2015 r. oraz ich pełne wykonanie; zgodnie z tymi wyrokami stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma objąć "trzech sędziów wybranych zgodnie z prawem przez poprzedniego ustawodawcę w październiku 2015 r., a nie trzech sędziów wybranych przez nowego ustawodawcę bez ważnej podstawy prawnej".

Kolejne zalecenie, to ogłoszenie i pełne wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. i późniejszych oraz zagwarantowanie automatycznego ogłaszania przyszłych wyroków niezależnie od decyzji władzy wykonawczej lub ustawodawczej.

Komisja rekomenduje też "zagwarantowanie zgodności wszelkich nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, w tym z wyrokami z dnia 3 i 9 grudnia 2015 r. i 9 marca 2016 r. oraz pełnego uwzględnienia w tych nowelizacjach opinii Komisji Weneckiej".

Trybunał powinien też mieć możliwość oceny, czy nowa ustawa o TK, przyjęta 22 lipca, jest zgodna z konstytucją, jeszcze zanim ustawa ta wejdzie w życie - uważa KE i zachęca polskie władze, by zwróciły się o opinię Komisji Weneckiej Rady Europy w tej sprawie. KE wzywa również polskie władze, by powstrzymały się od wypowiedzi i działań, podważających autorytet TK. (PAP)