Jak podano na stronie internetowej tej prokuratury, akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

Oskarżonym zarzucono popełnienie oszustw w związku z fikcyjnymi kolizjami drogowymi, które stanowiły podstawę wypłat z tytułu umów ubezpieczeń komunikacyjnych. W tym celu sporządzano fałszywe oświadczenia co do takich kolizji, które były przedstawiane przy zgłaszaniu szkód komunikacyjnych i służyły do wprowadzania w błąd pracowników towarzystw ubezpieczeniowych.

Zgłaszane kolizje stanowiły podstawę wszczęcia postępowań odszkodowawczych oraz wypłat nienależnych odszkodowań z tytułu podawanych zdarzeń ubezpieczeniowych - podkreśla prokuratura.

Reklama

Wśród oskarżonych są właściciele lub kierowcy pojazdów, którzy według uzgodnionych, fikcyjnych okoliczności zdarzeń drogowych, w dokumencie objętym drukiem zgłoszenia szkody w pojeździe z ubezpieczenia podawali, iż brali udział w kolizjach. Według prokuratury, sprawcy dokonywali opisu uszkodzeń pojazdów w sposób niezgodny z prawdziwymi okolicznościami ich powstania.

Zdaniem prokuratury oskarżeni współpracowali z innymi osobami, w tym z rzeczoznawcami z PZU SA, czym wprowadzali w błąd osoby odpowiedzialne w inspektoracie PZU SA w Warszawie za wypłatę odszkodowań co do rzeczywistego sposobu powstania uszkodzeń. W rezultacie PZU SA doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę odszkodowań z tytułu ubezpieczenia OC lub AC w łącznej wysokości ponad 40 tys. zł.

Sprawę tę wyłączono ze śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, obejmującego 49 podejrzanych, wśród których są także rzeczoznawcy pracujący w przeszłości dla PZU SA oraz osoby, którym zarzuca się działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. (PAP)