Przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa, obecny na obradach Komisji Sprawiedliwości, opuścił je po wymianie zdań z Krystyną Pawłowicz. Posłanka zarzucała Waldemarowi Żurkowi chęć blokowania prac nad projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.