Jak poinformował Dariusz Wołodźko z biura prasowego gdańskiego magistratu tegoroczne dotacje trafią w sumie do gospodarzy jedenastu zabytkowych obiektów. O środki starało się siedem innych podmiotów, przygotowane przez nie wnioski nie spełniły jednak wymogów formalnych.

Najwyższą dotację – wynoszącą 450 tys. zł, przyznano Parafii Greckokatolickiej p.w. św. Bartłomieja. Dzięki tym środkom usytuowany na terenie gdańskiego Starego Miasta kościół noszący imię tego świętego, przejdzie prace konserwatorsko-remontowe południowej elewacji.

Z kolei dofinansowanie w wysokości 327 tys. zł otrzymali gospodarze kościoła św. Brygidy położonego również na terenie Starego Miasta. Środki te pozwolą na prace konserwatorsko-remontowe w Kaplicy Pokutnic (w ich ramach wykonane zostaną zabezpieczenia przeciwwodne, a także odtworzone wejście przez dawną wieżę schodową kościoła) oraz elewacji baptysterium wraz ze wschodnią klatką schodową.

Reklama

Dotacja wynosząca ponad 218 tys. zł ma z kolei pozwolić wyremontować elewację południową i okna w Kaplicy św. Anny będącej częścią zespołu kościoła św. Trójcy. 160 tys. zł pomoże w wykonaniu izolacji pionowej murów piwnicznych skrzydła południowego Domu Zakonnego ojców Pallotynów przy kościele św. Elżbiety, a 140 tys. zł wspomoże prace przy trzech oknach prezbiterium kościoła św. Katarzyny.

Prawie 97 tys. zł otrzymali też gospodarze Bazyliki Mariackiej na prace konserwatorskie przy rzeźbie „Grupa św. Jerzego”, a niecałe 62 tys. zł zostało przyznanych na prace konserwatorskie przy dwóch barokowych obrazach - „Apostoł Łukasz” i „Apostoł Marek” - oraz jednym neobarokowym pt. „Scena spotkania Chrystusa z Matką” w kościele św. Ignacego Loyoli. 93 tys. zł otrzymają z kolei gospodarze kościoła św. Mikołaja na konserwację ołtarza Najświętszej Marii Panny.

Wśród beneficjentów miejskich dotacji znalazła się także wspólnota mieszkaniowa z ul. Chlebnickiej, która otrzymała 250 tys. zł na prace przy elewacji Bramy Chlebnickiej. Nieco ponad 50 tys. zł przyznano też Klubowi Wysokogórskiemu „Trójmiasto”, który chce wyremontować dach oraz część elewacji Baszty Białej. 93 tys. zł otrzymał z kolei właściciel budynku dawnej poczty przy ul. Podwale Grodzkie 2e, który chce wykonać konserwację pięciu okien oraz wyremontować dach obiektu.

Jak poinformował Wołodźko, w latach 2005-2015 gdański samorząd przyznał w sumie ponad 21,7 mln zł dotacji, dzięki którym wykonano różnego typu prace przy 83 zabytkach, w tym 56 nieruchomych (22 budynkach sakralnych, 25 budynkach mieszkalnych, 5 przedprożach i 4 innych budowlach) oraz 27 zabytkach ruchomych (ołtarzach, organach, obrazach, epitafiach, portalach itp.).

Zgodnie z lokalnymi przepisami, wielkość dotacji uzależniona jest od wartości zabytkowych konkretnych obiektów i może wynosić do 50 lub do 75 procent wartości planowanych prac. (PAP)