Prezydent Bułgarii podkreślił, że Polska stała się przykładem pomyślnej transformacji społecznej i politycznej. "Polska jest naturalnym liderem krajów z centralnej i wschodniej Europy, które przystąpiły do Unii Europejskiej" - powiedział Plewnelijew na wspólnej z polskim prezydentem konferencji prasowej.

Jak zaznaczył, podczas rozmowy z Andrzejem Dudą omówili możliwości pogłębienia dwustronnej i regionalnej współpracy. Szczególną uwagę - jak mówił - zwrócili na łączność infrastrukturalną między wschodnią a centralną Europą.

Bułgarski prezydent podkreślił, że jego kraj wysoko ocenia polską inicjatywę utrwalenia formatu Grupa Wyszehradzka Plus, czyli kraje V4 (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) oraz m.in. Bułgaria.

Wyraził też wdzięczność za wsparcie Polski w dążeniach Bułgarii o włączenie do strefy Schengen.

Plewnelijew zaznaczył, że w kwestiach energetycznych potrzeba więcej współpracy, a mniej geopolityki. "Dla nas ważniejsze są zasady, a nie interesy; te zasady to transparentność, pewność, łączność, dywersyfikacja, wspólny rynek energetyczny" - mówił.

Dodał, że idea unii energetycznej narodziła się w Polsce. "To idea mocnej Europy, którą Bułgaria wspiera i oczekuje, że zbudujemy mocną wspólną politykę energetyczną, która jest narzędziem, także narzędziem integracyjnym dla narodów Bałkanów Zachodnich" - powiedział Plewnelijew. (PAP)