Główny Urząd Statystyczny skorygował dane o PKB Polski w 2022 r., według najnowszego szacunku polska gospodarka urosła w ubiegłym roku o 5,3 proc. - wynika z komunikatu urzędu. W kwietniu GUS szacował, że PKB wzrósł w 2022 r. o 5,1 proc.

"Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2022 r. wzrósł realnie o 5,3 proc. w porównaniu z 2021 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 20.04.2023 r. o 0,2 pkt. proc." - napisał GUS.

Szacunek za 2021 r. nie zmienił się - PKB Polski wzrósł w tym okresie o 6,9 proc. (PAP Biznes)

pat/ gor/