Według danych greckiego sztabu kryzysowego w poniedziałek rano było ich w Grecji już 50 411. Od niedzieli rano do poniedziałku rano na greckie wyspy przypłynęło z Turcji 1662 migrantów; dobę wcześniej było to 875 osób.

Porozumienie między UE a Turcją przewiduje, że wszyscy migranci, którzy nielegalnie przeprawią się z tureckiego wybrzeża na greckie wyspy, od początku kwietnia będą przymusowo odsyłani z powrotem do Turcji. Pozostać będą mogli tylko ci, którzy udowodnią, że w Turcji groziłyby im prześladowania.

Reklama

W zamian UE ma wkrótce rozpocząć przejmowanie syryjskich uchodźców bezpośrednio z tureckich obozów; za każdego odesłanego z Grecji Syryjczyka Unia przejmie od Turcji jednego syryjskiego uchodźcę. Pierwszeństwo będzie przysługiwało tym migrantom, którzy nie próbowali nielegalnie przedostać się do krajów unijnych.