Od rozpatrzenia wniosku o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka Sejm rozpoczął trzydniowe posiedzenie. Odwołania ministra chce Platforma Obywatelska. Wniosek PO poprą: PSL i prawdopodobnie Nowoczesna. Przeciwko, oprócz PiS, będzie Kukiz'15.

Według PO, szef MSWiA nie sprawuje właściwego nadzoru nad policją. Świadczy o tym - zdaniem polityków Platformy - m.in. sprawa odwołania w połowie lutego szefa KGP insp. Zbigniewa Maja, który pełnił swoją funkcję od grudnia 2015 r. Ponadto Platforma podnosi, że wysokie stanowiska w policji stracili wieloletni funkcjonariusze, a przy odwoływaniu ich nie kierowano się - zdaniem PO - kryteriami kompetencji i oceny dotychczasowego przebiegu służby.

Z kolei według PiS policja funkcjonuje normalnie, odnosi sukcesy, a wniosek Platformy jest "absurdalny". Sam szef MSWiA mówił w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu sejmowej komisji spraw wewnętrznych i administracji, że zmiany w policji są konieczne. Błaszczak wymienił m.in. odblokowanie ścieżki awansów dla młodych policjantów oraz przesunięcie etatów z Komendy Głównej Policji do komend powiatowych. Dodał, że Biuro Spraw Wewnętrznych KGP (czyli policja w policji) będzie podlegać MSWiA.

Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych negatywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie Błaszczaka.

Debata nad wnioskiem przewidziana jest do godz. 13, a tuż po niej odbyć ma się głosowanie.

Sejm zajmie się też projektem specustawy przygotowanej w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i wizytą papieża Franciszka. Projekt dotyczy zasad współpracy organów administracji publicznej, organizatora ŚDM i innych podmiotów przy realizacji wydarzenia. Według rządu ustawa jest konieczna, bo do wydarzeń o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Papież Franciszek odwiedzi Polskę z okazji Światowych Dni Młodzieży w dniach od 27 do 31 lipca (same DM rozpoczną się dzień wcześniej, czyli 26 lipca - PAP). Będzie w Krakowie, gdzie spotka się z prezydentem, w Częstochowie i Auschwitz-Birkenau. Głównym celem wizyty papieża jest spotkanie z młodymi całego świata.

Posłowie przeprowadzą też drugie czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją szczytu NATO w Warszawie, który odbędzie się w dniach 8-9 lipca. Projekt zakłada, że zamówienia związane z organizacją szczytu NATO - na dostawy, usługi i roboty budowlane - mają być wyłączone spod przepisów Prawa zamówień publicznych, przy zachowaniu podstawowych standardów.

W Sejmie odbędzie się też drugie czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w którym zapisano, że to Senat sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą i współpracuje w tym względzie z organizacjami pożytku publicznego.

Sejm ponownie pracować będzie nad przygotowanym przez PiS projektem nowelizacji m.in. ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. W głosowaniu przepadł wniosek PO, by odrzucić projekt w pierwszym czytaniu. Autorzy projektu podkreślają, że jest on próbą ujednolicenia przepisów dotyczących postępowania, mającego doprowadzić do uchylenia immunitetu RPO, prezesa NIK, RPD, prezesa IPN, GIODO oraz posłów i senatorów. Według nich, obecnie duża liczba uregulowań w kwestii uchylania immunitetu prowadzi do nadmiernego wydłużenia postępowania i utrudnia pokrzywdzonym dochodzenia sprawiedliwości w sądach.

Sejm rozpatrzy również ponownie projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, który oprócz likwidacji tzw. godzin karcianych, zakłada zabezpieczenie w budżecie państwa środków na nagrody dla profesorów oświaty oraz rozszerzenie na wszystkich nauczycieli przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej i wymogu niekaralności.