Polska jest zaniepokojona rosnącą "dyskryminacją i prześladowaniem" chrześcijan i innych religijnych mniejszości w wielu krajach na świecie - powiedział w środę podczas sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie szef dyplomacji Witold Waszczykowski.

Waszczykowski wziął udział w dorocznej debacie na forum ONZ poświęconej prawom człowieka z udziałem ponad 100 uczestników wysokiego szczebla.

W swym wystąpieniu szef MSZ podkreślił, że Rada Praw Człowieka ONZ, która odgrywa istotną rolę w promowaniu i ochronie praw człowieka, w tym roku obchodzi dziesięciolecie powstania.

Waszczykowski podkreślił, że od tamtego czasu pojawiły się nowe wyzwania w obszarze praw człowieka. "Całkiem niedawno, także w bliskim sąsiedztwie mojego kraju, byliśmy świadkami wyraźnego pogwałcenia prawa międzynarodowego i naruszenia terytorialnej integralności suwerennego państwa" - zaznaczył minister.

Według niego boleśnie wpłynęło to na sytuację praw człowieka całych społeczności, jak Tatarzy na Krymie, który - jak mówił Waszczykowski - "został nielegalnie zajęty przez Federację Rosyjską", a także ludności we wschodniej Ukrainie, której prawa człowieka w związku z trwającym konfliktem nadal są łamane.

Jak zaznaczył, sceną najbardziej straszliwych kryzysów - praw człowieka i humanitarnego - stała się Syria. "Polska wzywa do natychmiastowego zakończenia łamania praw człowieka przez reżim Asada i wszystkich innych stron konfliktu oraz apeluje do wszystkich aktorów o zapewnienie natychmiastowego dostępu dla wsparcia humanitarnego" - podkreślił. Oznajmił, że Polska potępia również systematyczne naruszanie praw człowieka przez tzw. Państwo Islamskie, przede wszystkim w krajach takich jak Syria, Irak i Libia.

Minister dodał, że Polska jest w szczególności zaniepokojona rosnącą "dyskryminacją i prześladowaniem" chrześcijan i innych religijnych mniejszości w wielu krajach na świecie. "Wolność religii i wyznania jest jednym z podstawowych praw człowieka i musi być chroniona na całym świecie" - podkreślił Waszczykowski. Pomimo tego faktu - zwrócił uwagę - wciąż są na świecie miejsca, gdzie prawo do praktyk religijnych nie jest uznawane lub jest ograniczone tylko do jednej religii lub wyznania.

Szef dyplomacji zapewnił na forum Rady, że Polska będzie w dalszym ciągu stała na straży wolności słowa oraz prawa do zgromadzeń i zrzeszania się, które są podstawą demokracji i niezbędnymi środkami rozwiązywania konfliktów. W jego ocenie wymaga uwagi również kwestia kurczenia się przestrzeni do działania organizacji pozarządowych, którą ogranicza się w niektórych krajów.

Waszczykowski podkreślił także znaczenie dobrego rządzenia, demokracji oraz praworządności dla promowania i ochrony praw człowieka.

Rada Praw Człowieka ONZ jest organem systemu Narodów Zjednoczonych odpowiedzialnym za promocję i ochronę praw człowieka oraz podstawowych wolności. Jest organem pomocniczym Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Minister Waszczykowski podczas swojej wizyty w Genewie spotka się z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Zeidem Ra'adem Al-Husseinem. Będzie również rozmawiać m.in. z ministrem spraw zagranicznych Mongolii Lundegiem Purewsurenem oraz minister spraw zagranicznych Kolumbii Marią Angelą Holguin Cuellar, a także dyrektorem Genewskiego Centrum Polityki Bezpieczeństwa Christianem Dusseyem.