Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu programem "Rodzina 500 Plus". Zapowiedziała to minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Projekt odpowiedniej ustawy trafił wczoraj do marszałka Izby.

Minister powiedziała na konferencji prasowej, że aby otrzymać 500 złotych na drugie i kolejne dziecko, trzeba będzie złożyć prosty do wypełnienia wniosek. Będzie to można zrobić listem poleconym. Jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców, to świadczenie będzie przysługiwać temu z nich, które sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice opiekują się dzieckiem na zmianę, to świadczenie zostanie podzielone. Dzieci adoptowane będą miały takie samo prawo do świadczenia, jak dzieci biologiczne. Program obejmie dzieci do ukończenia 18 roku życia. Gdyby okazało się, że rodzina niewłaściwie wykorzystuje pieniądze ze świadczeń, to mogą one zostać zamienione na pomoc rzeczową. Z programu będą mogli też korzystać cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce.

Program "Rodzina 500+" zakłada wprowadzenie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko w wysokości 500 złotych miesięcznie. Mniej zamożnym rodzinom świadczenie będzie przyznawane już na pierwsze dziecko. W tym przypadku dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 800 złotych lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych 1200 złotych. Przy pierwszym dziecku ma być konieczne zaświadczenie o dochodach, przy kolejnych - już nie.

Minister Rafalska wyraziła przekonanie, że prorodzinna polityka rządu doprowadzi do wzrostu wskaźnika dzietności z obecnego poziomu 1,3 do 1,6. W tworzenie takiej polityki zaangażują się także inne resorty. Wiceminister Bartosz Marczuk dodał, że po wprowadzeniu programu znacząco zmniejszy się wskaźnik ubóstwa wśród dzieci.