Amnesty International krytykuje węgierski rząd za politykę imigracyjną. W najnowszym raporcie organizacja podkreśla, że budapeszteńska polityka izolacjonizmu związana z kryzysem uchodźczym odbywa się kosztem poszanowania praw człowieka i międzynarodowych zobowiązań.

Autorzy raportu dodają, że jest ona zagrożeniem dla rządów prawa i poszanowania praw człowieka, którego inne państwa Unii Europejskiej nie mogą ignorować. Amnesty International dodaje, że węgierska determinacja, aby unikać obowiązków związanych z uchodźcami nie jest jedynie wewnętrznym problemem tego państwa, ale problemem całej Unii. Zdaniem organizacji, Bruksela powinna rozpocząć rozmowy z Budapesztem i upewnić się, że jego polityka imigracyjna i azylancka są zgodne z linią UE i prawem międzynarodowym.
Całość raportu dostępna jest na stronie węgierskiej Amnesty.